LOGBOG
Revideret november 2011 - denne side bør være opdateret mest muligt.  Send dine oplysninger til webmaster

INDVENDIGT    UDVENDIGT    INDKØB    TEKNIK    ARBEJDSUGER      til VORES SIDE


2009 - AKTUELT
 

 
 

Fra Jørgen oktober 2009:
Den "gamle" vaskemaskine virker igen efter en lille slangetæmning.
Man skal dog være omhyggelig med at lukke lågen helt i, måske give den et ekstra klem, hvis den går i stå efter udpumpningen.
Der er altså to operative vaskemaskiner.

Fra Franck og Casper juli 2009:
Med hjælp fra forskellige gæster og forbipasserende andelshavere lykkedes det at få repareret skuret, så der nu står en 15 m2 ny Stald, som den er døbt.
Det lykkedes at få skuret helt færdigt og bruge for mange penge på bare 8 dage.
Der mangler nu den færdige indretning med langt bord ved vinduet til skibebarbejdning, reoler til ting og sager.

Anders' rapport fra marts 2009:
Kære alle
Lige en kort, aktuel melding fra Syregården og en status på de opgave, som jeg ifølge generalforsamlingen skulle tage mig af.
Øivind og jeg havde besøg af Stein Kaare og lavede nogle aftaler. Bl.a. bestilte vi de basisvarer, som vi kan se, der mangler, og som vi bør have i huset inden påske. Leveres i dag onsdag.
Den nye trykbeholder er installeret og virker fortræffeligt. Den gamle trykbeholder kan ikke umiddelbart komme ud gennem dørene, men Øivind og jeg har aftalt med Stein, at han skærer den i stykker, og fjerner den.
Vi fik med hjælp fra Stein foretaget en tiltrængt tømning og reparation af septitanken. Jeg må indrømme, at jeg ikke helt kender systemet, men ifølge Stein er det noget med 4 bundfældnings- og filtertanke samt en eller flere pumper. Det er vigtigt, at vi skaffer oplysninger om anlægget og om hvordan det vedligeholdes samt får en aftale om tilsyn/tømning. Jeg har aftalt med Øivind, at han først undersøger, om Hafslund har data og/eller vedligeholdelsesaftaler og herefter, hvis det mislykkes med Hafslund, skaffer oplysninger i Hol Kommune.
Franck har fået bordtennisbordet op i kælderen. Det bliver allerede flittigt benyttet. Ifølge aftale med Franck har jeg tømt det store kælderrum for de fleste af møblerne, som nu er omdannet til varme via pejsen. Hynderne afhentes af Stein. Jeg aftalte med Jens Terp, at han skulle forsøge at skaffe bedre lys i rummet evt. ved at sætte nogle af de armaturer op, som vi tidligere tog ned fra spisestuen eller ved at sætte flere watt i eksisterende armaturer.
Øivind og jeg installerede den nye vaskemaskine, som vi havde med fra ”Snapsborg”. Den gamle maskine lod vi som aftalt stå. Tørretumbleren virker tilsyneladende
J
Det nye TV er bestilt, og er hjemkommet fra Holland. Vi fik det ikke med til Syregården i denne omgang, men tager det med til påske.
Materialerne til saunaen er bestilt til levering lige efter påske. Jeg og Øivind kommer derop og monterer. Jeg er lidt usikker på, om der skal en ny gruppe i eltavlen til saunaen alene, men det finder jeg ud af sammen med Lars, som kommer derop i påsken. Umiddelbart forventer jeg, at vi kan tage strømmen fra de/den vandtank, som afbrydes?

Økonomi.
Saunaen bliver dyrere end budgetteret. Vi har fået tilbud på i alt 18.000 NOK ekskl. moms og hertil kommer lister, søm, skruer, ledninger og evt. installatør. Der var budgetteret med 18.000 Dkr.
TV’et, som ikke var budgetteret koster 4.000 Dkr.
Vi har givet 6.000 NOK for vaskemaskinen. Budgettet var på 15.000 Dkr. For vaskemaskine og tørretumbler. Jeg forslår, at vi aflyser køb af ny tørretumbler.

Morten Grødahl har tilbudt at sælge den jolle, han lige har fået derop, for 4.000 NOK. Øivind og jeg forsøgte at finde jolle, da vi var deroppe, så vi kunne vurdere den, men den var druknet i sne, og kunne ikke spores. Jeg har en lille påhængsmotor, som vi eventuelt kan benytte i en overgang. Der var budgetteret med 10.000 Dkr. Jeg foreslår, at vi køber jolle hvis den er OK og ikke for tung. Men jeg vil helst have mulighed for at se på den først.

Konklusion: Ved at aflyse køb af tørretumbler og ”nøjes” med at købe Mortens jolle kan vi spare ca. 16.000 dkr. som i hvert fald kan dække udgift til TV og merforbrug på sauna.

Desuden en lille ”teknisk” rapport fra Syregården. 

Badstuen: Der var ingen 3 –fasede stikkontakter i vaskerummet. Jeg havde derfor en elektriker ude for at se på mulighederne for at få strøm til saunaovnen. Vi blev enige om, at den bedste løsning var at etablere en ny gruppe i tavlen på første sal alene til badstuen og trække kabler. Det blev ordnet, og der er selvfølgelig en udgift forbundet med det. Der kommer en regning til Molle via Stein (Bagger) Kåre.

Jeg pillede en lille varmeovn ned i Olgas rum, og denne ovn ville jeg tilslutte i den kolde baggang. Elektrikeren frarådede at jeg tilsluttede den via det almindelige lysnet, da der ikke var ampere nok. Og i øvrigt mener han, at ovnen er alt for lille rummets størrelse taget i betragtning. Det er jeg enig i, men ovnen er gratis og vil tage toppen af kulden. Indtil videre droppede jeg dog projektet, da det jo blev lidt større med et nyt ledningstræk. Men vi har ovnen, og jeg synes, at vi skal slutte den til ved lejlighed.

Jeg skulle skære nogle udluftningshuller i væggene, og måtte købe en stiksav (kaninpik). Så nu har vi sådan en på Syregården.

Båd:
Morten Grødahl har tilbudt, at vi kan købe den jolle, hans kone har liggende deroppe fro 4.000 NOK. Lige før jeg tog hjem var sneen smeltet så meget, at jeg kunne finde båden, grave den fri og kikke på den. Den ser OK ud, og jeg anbefaler, at vi køber. Køb af motor kan vi udsætte. Jeg har en lille påhængsmotor, som jeg vil tage med derop ved lejlighed.

Rensningsanlæg:
Jeg har været nede og kikke på rensningsanlægget. Jeg er ikke ekspert på sådanne ting, men jeg kan se, at det er noget, der skal vedligeholdes. Og svaret fra Hafslund på Øivinds tyder ikke på, at Hafslund ved noget som helst om dette rensningsanlæg. Det gør mig noget bekymret. I forbindelse med handlen må der i kontrakten stå anført, hvem der har ansvar for vedligeholdelse og tilsyn med rensningsanlægget? Er det noget du vil kikke på Franck? Det er meget vigtigt at det fungerer, og at det ikke lukker til igen, som i februar.


Til top


Francks rapport fra Arbejdsugen 2011  DOWNLOAD RAPPORT MED BILLEDER

Rapport fra første fælles arbejdsuge på Syregården. 

Baggrund

Som I sikkert alle husker, besluttede vi på sidste ordinære generalforsamling, at alle medeiere, som havde mulighed for det, skulle mødes den første uge i august og i fællesskab forny og vedligeholde Syregården. Det skulle vise sig at være en rigtig god ide, og mange havde både tid og lyst til at deltage (14 personer repræsenterende 9 medeiere). 

Samværet
Det er jo sjældent, at så mange medeiere er på Syregården på en gang, men det er bestemt ikke nogen dårlig ide. Vi har det fint med hinanden, hvilket ikke bare viste sig i det fælles arbejde, men også i det fælles samvær, når arbejdsdagen er til ende.
God mad, gode diskussioner, men vi mangler en sangbog, Syregårdens Sangbog, så Louis ikke behøver at holde rede på alle sine løse A4 ark med sangtekster.
Det var lagt ind i planen, at drage på fælles udflugt til Blåisen i Hardanger Jøkul. Man tager toget til Finse og går så derfra til bræen med den blå is. Undertegnede havde forudset vejrsituationen, det blev dagsregn, og fortsatte de indendørs aktiviteter i hytten. Det er derfor ikke mig, der skal videreformidle de noget fugtige oplevelser på bræen. Men jeg har forstået, at denne, ligesom andre strabadserende oplevelser, er slemme, når de står på, men bliver til store oplevelser, når vi har berettet om dem et par gange.


Ny vimpel.

Den gamle vimpel har – påstås det – slået knuder på sig selv for ikke at trevle helt op i vinden. Byggemarkedet havde nye vimpler til salg, hvilket vi ikke kunne stå for.  Det har ikke været det mest arbejdskrævende projekt, intet er forandret, derfor ingen billede – og så til det, vi arbejdede med.


Hvad er sket:
Der er sket meget, rigtig meget, jeg tager det punkt for punkt:

Skorsten renset og repareret.
Det er altså en god   og meget besparende foranstaltning, at vi nu har egen skorstensfejer og skorstensmurer. Fejningen kan ses, men det kan mærkes. Når der er ild i pejsen. Opmuringen og den nye hat kan til gengæld tydeligt ses.

Vej repareret, grøfter uddybet.
I foråret var der et voldsomt tøbrud, Syrefossen gik over sine bredder og fossede ned ad vejen i stedet for. En stor del af grusbelægningen fulgte med ned. Vi har sammen med Morten og Reidun udbedret skaderne, grøfterne er blevet uddybet, så de kan tage lidt mere vand, og der er lagt en mere grovkornet belægning end tidligere. Den er ikke så behagelig at færdes på, men ligger forhåbentlig mere fast.

Rørisolering
De uisolerede koldtvandsrør i kælderen afgav så meget kondensvand, at der konstant var vådt, der hvor de dryppede. Konstant fugt rummer fare for råd og svamp, derfor er rørene blevet isoleret, hvilket har haft en øjeblikkelig god virkning.

Tag midlertidigt repareret
Nedfaldende is fra det øvre tag forårsager til stadighed skader på de nedre tagsider.  Den lave tagside ind mod fjeldet har lidt megen skade, så meget, at vi blev ængstelige for tætheden fremover. Der hvor det var værst har vi midlertidigt lagt tagpap på, men det vil naturligvis heller ikke holde i længden.
Derfor er det godt, at vi har besluttet at begynde at renovere taget til næste år. Vi skal så være sørge for, på det øvre tag, at sætte is- og snestoppere – eller hvad de nu heder – som vil forhindre is og sne fra at glide ned ad taget og slå huller i det nedre tag.

Afløb fra køkkenvask repareret.
Afløbet fra køkkenvasken var defekt, hvilket betød, at der dryppede vand ned i bunden af skabet under vasken. Afløbsrørene er blevet skiftet ud, det var mere kompliceret end ventet, men lykkedes dog til sidst.

Ny el i køkkenet.
Det har været et problem, at det somme tider fik sikringen til at springe, når vi brugte både el-kedel og kaffemaskine. Der er nu sat en ny stikdåse op, som tager strøm fra en anden sikringsgruppe.
Det er den, der sidder nederst, og det der er den, der skal bruges til kedel og kaffemaskine.
Som det kan ses, er der stadig strøm på den gamle, men den skal kun bruges til radio, computer eller lignende apparater, som ikke kræver meget strøm.

Vinduer malet (og pudset) i spise- og mellemstue.
Vinduerne skal males i ny og næ og hellere en gang for meget end en gang for lidt. I denne omgang blev vinduerne i spise og mellemstue skrabet og malet. Det er jo vinduer med mange sprosser, så det tager sin tid.
Vi kan naturligvis altid bare kikke på dem og se, hvilke der trænger, men det er nok bedre at lave et skema – papir i mappen, eller på hjemmesiden – hvor det kan krydses af, hvilke vinduer der er blevet malet hvornår.
Der er brugt samme farve som hidtil, så udseendet har ikke ændret sig, derfor ikke noget illustrerende billede.
Vinduerne i vestgavlen er rengjort på alle sider,

Møbler slebet og skuret.
De norske møbler i mellem- og pejsestue har fået en opfrisker. Det er måske ikke alle medeiere, som husker, at bordene i sin tid var overtrukket med kraftig gennemsigtig plastik. Det beskytter naturligvis, men det er ikke særlig kønt. Det passede sikkert godt til bærmen fra Hafslund, men ikke til kultivered folk som os. Derfor flåede vi straks plastikken af. Så var de ubeskyttede, hvilket de på trods af vores kultiverede brug har lidt lidt under

Lakeret mellem- og pejsestue.
Med jævne mellemrum skal gulvene lakeres. Behovet afhænger naturligvis af brugen, så jo mere brug, jo mere lakering. Derfor er lakering godt.
Det er nu også godt for gulvene, men det er et stort og slidsomt job. I denne omgang blev gulvene slebet og to gange lakeret, det kan man tydeligt se, når man står i lokalerne, men ikke rigtig på et foto, derfor ikke noget foto.

Stole repareret.
Spisestuestolene er ganske robuste og holdbare – de skulle jo også kunne holde til Hafslunds proletarer. Vi mere kultiverede har det øjensynlig mere med at vippe på stolene, når vi bare skal sidde på dem. Så bliver stolene lidt vakkelvorne og slidte i koderne. Det er der nu rettet op på, alle stole, som havde tendens til vakkelvornhed, har fået en tur med lim og skruetvinge, de er nu som nye. Der findes store og små medeiere, de store belaster stolene mere end de små, det skal de naturligvis ikke høre for, men vipperne kan godt stoppe aktiviteten.

Skistald med værksted.
Som det sidste større fornyelsesprojekt er skistalden nu installeret. Rummet skulle også rumme skiværksted, men nu vi var i gang, blev det et værksted, som også kan bruges til alt muligt andet end ski. Og hvor skulle vi i øvrigt ellers have vores værktøj og bruge det.
Alt, hvad der var i rummet, er ryddet ud enten til affald eller til opbevaring andetsteds.  Rummet er nu så rent, at man kan færdes i det på strømpefødder. Vindueskarmen er pudset op, og vinduet er repareret, dog kun sådan, at den højre halvdel kan åbnes. Der er sat lamper op, så man også kan se, hvad der er i de fjerneste kroge.

Først lidt om værkstedet, som befinder sig midt i rummet:
På billedet til venstre ses værkstedet, som det ser ud, når værktøjet ligger på filebænken. På billedet til højre ses værkstedet som det ser ud, når værktøjet hænger på plads. Der hersker en vis orden, og som det ses, vil også værktøjsukyndige kunne finde et bestemt stykke værktøjs plads.
Fremover skal vi kunne hjælpe og støtte hinanden ikke efter evne men efter lyst. Derfor er der også opsat små navneskilte, så også værktøjsukyndige vil kunne finde et bestemt stykke værktøj.

Så lidt om skistalden:
Det er lidt mere enkelt. Der er lavet 20 båse, en til hver medeier, og man tilegner sig bare en bås efterhånden som man kommer på stedet.
Medeierne vil have stigende kvaler med at huske, hvilken bås man har sine ski i, derfor vil der blive produceret navneskilte, som passer til hele miljøet.
Medeiere, som har akutte kvaler, kan gøre, som det anes på billedet – gaffatape og dymonavne. Dymoerne hænger på værktøjstavlen, men der er ikke til alle, specielt ikke nye medeiere. Der mangler også dymoer i depotrummet, der kunne måske laves nogle flere?

Vedrørende oprydning og fordeling af båse:
Som I sikkert alle ved, var der nogle af jer, som flyttede jeres udstyr ud i skuret, da det var muligt. Men der var også en del, som ikke gjorde det, der stod i hvert fald temmelig meget tilbage i rummet, da det skulle ryddes.
Vi tog en vurdering på, hvad der så ud til at være anvendeligt og smed det uanvendelige ud. Det, der ikke blev smidt ud, står som det ses på billedet i et uudnyttet hjørne i skistalden. De, der kan genkende det som deres ejendom, kan bare flytte det hen i den bås, de vælger, resten kan stå til fri afbenyttelse.
De af jer, som havde flyttet skiudstyr til skuret, har vi tildelt en bås, hvor det nu står. Hvis vores valg ikke passer jer, kan i jo bare vælge om, så længe der er ledige båse.
En enkelt lille krølle: de to alpinstave, som står for sig selv til venstre (se billedet), var flyttet til skuret, men vi kunne ikke finde ud af, hvem de tilhører. De får lov at blive stående, indtil nogen genkender dem og tager sig til sig.

Skur opryddet og ordnet.
Meningen med skuret har hele tiden været opbevaring af brænde, redskaber, cykler m.v.. Skiene kom derud for at give plads til etablering af skistalden. Nu er skuret, som det skal være.
På billedet til venstre ses redskabsophængningen, på det til højre brændets placering. Inden længe får vi leveret mere brænde, som så skal placeres, som det der er nu bare til venstre for døren.

Strøm til skuret + trappetrin.
Det vil være modbydeligt, specielt om vinteren, at skulle hente brænde i mørke, eller finde noget andet i mørke.
Nu er der lys, bemærk lampen over døren, der er også lys inde i skuret. Lyset tændes på kontakten indendørs til højre for hoveddøren i hovedhuset. 
Bemærk også trappetrinet. Det tages ind om vinteren.

Baderum færdiggjort efter vandskade.
Som det sikkert er de fleste medeiere bekendt, har vi haft en vandskade i badekælderen. Det var i princippet en forsikringsskade, men med en vis selvrisiko. Vi skulle selv færdigbehandle inddækningerne i loftet i brusekabinerne – alt vådrumssperre, glasvæv, maling osv. Det er gjort, og det ser fuldstændig ud som før – derfor ingen billede.

Og så en række mindre men nyttige tiltag:

Antenne fjernet:
Antennen som stod på vestgavlen, og som ikke havde nogen funktion er fjernet.

Afløb fra nedløbsrør:
Nu nævner jeg ingen navne, men vi har en medeier, som er næsten manisk med skovlen, spaden og hakken. Tidligere er Syrefosen blevet uddybet, nu er afløbet fra tagrenden i hytten nordvestlige hjørne blevet sænket under jordniveau, som ses på billedet.

Radio kan modtage NRK 1, højttalere opsat:
Radioen i mellemstuen kan nu helt perfekt tage NRK 1, og sende lyden ud gennem de dertil ophængte højttalerte.

Nye hynder:
De  nye hynder til sofaen i mellemrummet er nu lagt6 på, det ser rigtig godt ud.

Gyngestativ og meget andet fjernet:
Det ualmindeligt grimme gyngestativ, som ingen – hverken børn eller voksne – benyttede, er omsider smidt ud.

Teknikrum opryddet:
Teknikrummet – altså der hvor vand kommer ind, hvor trykbeholderen er, rummet lige før skistalden – er ryddet.

Og endelig er græsset omkring hytten slået med le og birketræerne, som bredte sig ind over tørrepladsen er fældet.

Konklusion.
Dette var så beretningen fra Syregårdens første fælles arbejdsuge. Jeg skriver første, fordi jeg håber og venter, at det bliver en tradition, for min skyld gerne den første uge i august. Jeg har valgt en udramatisk beskrivelse og en præsentation af resultaterne. Ikke et ord om vores daglige byggemøder, om hvordan vi sammen og hver for sig løste alle de tekniske problemer, der opstod i ugens løb, heller ikke et ord om fornøjelsen ved at have lavet noget færdigt, eller om den gode mad og vin og de hyggelige aftner ved pejsen.

Men det var bare helt fedt – alt sammen.

Hilsen og håndslag

Franck
 

Til top


Indvendig vedligeholdelse og etablering

Juli 2005
Gulve i de tre stuer, trappen til varm kælder er lakeret af Anders, Minna og Michael. Spisestuen har fået en gang, øvrige gulve to gange.
Samtlige stole og borde på disse gulve er nu forsynet med filtknopper. Hvis der opdages skader på dem, må oplysningen gerne videregives til Michael A.   

Juli 2005 og juli 2006
Forsatsvinduer, nye, monteret på de vinduer ( 4 værelser og gangen 1.sal) hvor de manglede. Vinduerne er fuget mellem ny og eksisterende karm, tætningslister er effektive og ikke-klæbende, glas er almindeligt vinduesglas. Connie har grundet og givet 1 gang, et vindue har dog fået to gange.
Alle vinduerne skal have mindst to gange, maling - Pinotex hvid dækkende - står i huset. Husk mellemslibning.
Eksisterende vinduer
er malet 1 gang på indvendig side.

Forsatsvinduer, eksisterende, er alle monteret med tætningslister (med undtagelse af vinduet til brændekælderen). Pas på ikke at ødelægge gummilisterne, når vinduerne står åbent.
Det er vigtigt, at huset i vinterperioden forlades med forsatsvinduerne omhyggeligt lukket og spændt i alle vridere. Det sparer varme og det sparer i høj grad vedligeholdelse på de udvendige vinduer.
Døre
er eftergået og justeret, så de ikke binder eller klaprer så meget. Oplysninger om yderligere justeringsbehov til Casper.

2006
Lys i spiserum udskiftet.
Køkken ombygget, omfattende nedbrydning af tossede bordplader og hylder, retablering af skabslåger hvor de var fjernet, nyt linoleumsgulv, nye opvaskere, nyt komfur, flytning af emfang.
Forlængelse af emfangsrør, reparation af skydelåger i køkken, flytning af vandhane ved køkkenvask, ændring af el ved komfur
Diverse
Reparation af cisterne på H-wc 1.sal, flytning af rør ved ionbytter (forberedelse for hul mellem kældre), ,

2007
Familierum etableret i det gamle ryge/tv-rum. Trægulv og ny maling overalt. Nyt inventar.
Billeder
ophængt i bl.a. værelser
Kælder - gennemgang til den kolde kælder etableret sammen med ombygning af viktualie/depot til skabsrum. Fælles-depotskabe er opsat i vaskerum.

2008
Vandtanken udskiftet
Kølerummets kølemaskine udskiftet
Privatskabene fastmonteret og låse monteret.

2009
Sauna
- Ny sauna indrettet i Olgas rum.

2010
Gulv
- Spisestue lakeret.

Møbler i stuen - se statusrapporttil VORES SIDE          til TOP


 

Udvendig vedligeholdelse og etablering

2005
Vindskedebrædder, der er behov for udskiftning af tre steder. Det er den frit udhængende del, der rådner og det er derfor foreslået at inddække oversiden. Opmåling til brædderne ligger i huset/er evt. indkøbt af Franck.

2006
Kældervinduer
, malet ude og inde sommer 06. Kun vinduet til kold kælder er sprunget over (brænde ud og ind her (indtil videre))

Container flyttet til vestende af p-plads

2007
Terrassen påbegyndt
Skilt ved vejen opsat

2008
Terrassen færdigbygget med værn, trappe og maling
Skuret er fjernet
Syrefossen frilagt hen over gårdspladsen
Bro etableret over Syrefossen

2009
Skuret fornyet - Gennemgribende reparation har medført en Stald på 15 m2.

2010
Terrasse inkl. trappe
- gulv og trin olieret.
 

 

til VORES SIDE          til TOP


 

Indkøb til huset - oversigt

2005
Mountainbikes, 2 stk. er leveret gennem Anders. Ny slange monteret på et forhjul juli 2006.
Vaskemaskine, 1 stk. ny  (type m.m. bør noteres her) er monteret.
Tørretumbler, 1 stk. ny (type m.m. bør noteres her) er monteret.

2006
Køkken moderniseret, se nedenfor.
Medicinskabet -
Jytte har ryddet op i apotekskabet og Molle har indkøbt efter en handleliste.
Musegift - Molle har indkøbt og lagt i viktualierum, øverste hylde lige frem.
Brænde
, Molle har fyldt op med 60 sække til vinteren i oktober 2006

2007
Støvsuger - Dyson støvsuger, posefri model, leveret uge 7
Depotskabe - Der er indkøbt og opstillet et 30 cm aflåseligt skab til hver andelshaver. Indretning af skabet står man selv for.

2008
Kølerum - ny kompressor monteret
Vandtank - Ny tank installeret

2009
Vaskemaskine - en ny maskine installeret
Hjemmesiden - Flyttet til Becker Data, som sponsorer siten.

Brænde - Bjørk i standard sekk 30 cm købes gennem VINN A/S afd. Hol, tlf. +47 3208 9400

 

til VORES SIDE          til TOP


 

Tekniske installationer


Elinstallationen er udvidet til XXX amp.

Problemer med strømmen:
principielle ting: Hafslund, Morten Grodahl, +47 4740 0150 (denne oplysning må være forældet??)
praktiske ting: Elektroservice Hallingdal +47 3209 5960 - Tor Ove Helling

Opvaskemaskinen, er smidt ud juli 2006. 2 stk nye opvaskemaskiner monteret. 2009 er den ene maskine udskiftet igen.

Komfuret, er smidt ud juli 2006. Nyt madlavningstempel er installeret med 2 nye ovne og induktionskogeplader. Emhætten er flyttet - efter en grundig rengøring.
Træflader er oliebehandlede.
Andre overflader er plastlaminat med metalfolie. Det er altså ikke rustfrit stål!
Påsken 2008: Kogepladernes styreenhed er skiftet igen igen. Efter 4 dages brug rapporteres, at alle 4 plader stadig fungerer.

Kølerummet gjorde knuder i slutningen af juli 2005. Temperaturen var for høj og alarmen lyste. Tilstedeværende afmonterede frontdækslet og foretog en nødvendig støvsugning af indmad, især køleristen. Funktionen herefter bedre, men ikke god nok. Michael A / Franck undersøger nærmere.
Frontpanelet til kølemaskinen skal afmonteres og indmaden støvsuges et par gange om året. Der er hængt en seddel op, hvor det noteres, når det er gjort.
Påsken 2008: ny kompressor monteret.

Vandværket pumpen blev fixet onsdag den 6 oktober 2005.
Ny tank installeret 2008
  

til VORES SIDE          til TOP