container_krDer er en affaldscontainer, fælles med andre huse på vejen. Læg ikke alle sækkene lige under indkastet, så fyldes containeren hurtigt. De er svære at flytte på senere, især i frostvejr.
Der tømmes normalt om tirsdagen i området, men det kan være nødvendigt at bestille tømningen. Telefonnummer er ophængt i huset.

Husk at der også er affaldssortering i fjeldet. Øldåser, flasker og aviser skal leveres til kildesortering nedenfor købmanden i Myrland.